UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc UBND huyện Châu Thành với hình thức tuyển dụng xét tuyển như sau:

I.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển: Có một quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

II.Chỉ tiêu tuyển dụng: 3 chỉ tiêu.

1-Vị trí: Hành chính, kế toán. Trình độ đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán. Chứng chỉ A tin học, chứng chỉ A ngoại ngữ (đối với trình độ cao đẳng) hoặc chứng chỉ B ngoại ngữ (đối với trình độ đại học).

2-Vị trí: Bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trình độ đại học chuyên ngành xây dựng (trắc địa). Chứng chỉ A tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ.

3-Vị trí: Quản lý, khai thác quỹ đất công. Trình độ đại học chuyên ngành tài chính - ngân hàng. Chứng chỉ A tin học, chứng chỉ B ngoại ngữ.

III.Hồ sơ đăng ký tuyển dụng:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp, có thời hạn trong 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Các giấy tờ trên đựng trong một túi hồ sơ (phong bì cỡ 24 x 33cm), mặt ngoài ghi rõ các thông tin cá nhân, liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ và nộp tại Phòng Nội vụ huyện Châu Thành.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển:

1. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của huyện (trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, ấp Hòa Long IV, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, gặp bà Nguyễn Thị Trúc Phương, Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện trực tiếp tiếp nhận, số điện thoại: 0949.307.070.

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/thí sinh.

V.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện Châu Thành, điện thoại: 02963.836.173 trong giờ làm việc.

Nguồn: http://chauthanh.angiang.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com