Số lượng cần tuyển: 17 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 12/08/2019
[Image: 0016380001.jpg]
[Image: 0016380002.jpg]
[Image: 0016380003.jpg]
[Image: 0016380004.jpg]
[Image: 0016380005.jpg]
[Image: 0016380006.jpg]
[Image: 0016380007.jpg]
Nguồn: https://www.mard.gov.vn/VanBan/VanBan/tuyen-vc.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com