Số lượng cần tuyển: 93 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 12/08/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Lệ Thủy
Địa chỉ: Số 01 đường  Hùng Vương, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
[Image: 0016370001.jpg]
[Image: 0016370002.jpg]
[Image: 0016370003.jpg]
[Image: 0016370004.jpg]
[Image: 0016370005.jpg]
[Image: 0016370006.jpg]
[Image: 0016370007.jpg]
[Image: 0016370008.jpg]
[Image: 0016370009.jpg]
[Image: 0016370010.jpg]
[Image: 0016370011.jpg]
[Image: 0016370012.jpg]
[Image: 0016370013.jpg]
Nguồn: https://lethuy.quangbinh.gov.vn/3cms/upl...B_UBND.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com