Số lượng cần tuyển: 54 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 23/08/2019
Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 02 đường Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
[Image: 0016340001.jpg]
[Image: 0016340002.jpg]
[Image: 0016340003.jpg]
[Image: 0016340004.jpg]
[Image: 0016340005.jpg]
[Image: 0016340006.jpg]
[Image: 0016340007.jpg]
[Image: 0016340008.jpg]
[Image: 0016340009.jpg]
[Image: 0016340010.jpg]
[Image: 0016340011.jpg]
[Image: 0016340012.jpg]
[Image: 0016340013.jpg]
[Image: 0016340014.jpg]
Nguồn: http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files...XMQpWm.zip
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com