Số lượng cần tuyển: 04 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/08/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
[Image: 0016300001.jpg]
[Image: 0016300002.jpg]
[Image: 0016300003.jpg]
Nguồn: http://soytehaiphong.gov.vn/SiteFolders/...uu_115.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com