Số lượng cần tuyển: 35 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 22/08/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
[Image: 0016290001.jpg]
[Image: 0016290002.jpg]
[Image: 0016290003.jpg]
[Image: 0016290004.jpg]
Nguồn: http://soytehaiphong.gov.vn/SiteFolders/...g_Kinh.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com