Số lượng cần tuyển: 24 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 23/08/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế thành phố Hải Phòng
Địa chỉ: 38 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
[Image: 0016270001.jpg]
[Image: 0016270002.jpg]
[Image: 0016270003.jpg]
Nguồn: http://soytehaiphong.gov.vn/SiteFolders/...Hai_An.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com