Số lượng cần tuyển: 16 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 28/07/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Cao đẳng Hàng hải I
Địa chỉ: 498 Đà Nẵng – Đông Hải – Hải An – Hải Phòng
[Image: 0016240001.jpg]
[Image: 0016240002.jpg]
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyên·
Nguồn: http://cdhh.edu.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com