Số lượng cần tuyển: 48 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/07/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách Khoa
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
[Image: 0016230001.jpg]
[Image: 0016230002.jpg]
[Image: 0016230003.jpg]
[Image: 0016230004.jpg]
[Image: 0016230005.jpg]
[Image: 0016230006.jpg]
[Image: 0016230007.jpg]
[Image: 0016230008.jpg]
Mẫu M5 đăng ký thông tin tuyển dụng tải về tại đây
Nguồn: http://dut.udn.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com