Số lượng cần tuyển: 212 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/07/2019
Địa điểm: Phòng B3.1 - trụ sở UBND Quận 8
Địa chỉ: Số 4 đường Dương Quang Đông, phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0016220001.jpg]
[Image: 0016220002.jpg]
[Image: 0016220003.jpg]
[Image: 0016220004.jpg]
[Image: 0016220005.jpg]
[Image: 0016220006.jpg]
[Image: 0016220007.jpg]
[Image: 0016220008.jpg]
[Image: 0016220009.jpg]
[Image: 0016220010.jpg]
[Image: 0016220011.jpg]
[Image: 0016220012.jpg]
[Image: 0016220013.jpg]
[Image: 0016220014.jpg]
[Image: 0016220015.jpg]
[Image: 0016220016.jpg]
[Image: 0016220017.jpg]
[Image: 0016220018.jpg]
[Image: 0016220019.jpg]
[Image: 0016220020.jpg]
[Image: 0016220021.jpg]
[Image: 0016220022.jpg]
[Image: 0016220023.jpg]
Nguồn: http://f2.hcm.edu.vn//data/hcmedu/pgdqua...620198.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com