Số lượng cần tuyển: 19 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/08/2019
Địa điểm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0016210001.jpg]
[Image: 0016210002.jpg]
[Image: 0016210003.jpg]
[Image: 0016210004.jpg]
[Image: 0016210005.jpg]
[Image: 0016210006.jpg]
Phụ lục 1
Phụ lục 2
Nguồn: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/ShowPro...streleased
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com