Số lượng cần tuyển: 15 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 30/07/2019
Địa điểm: Văn phòng Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 19 Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
[Image: 0016190001.jpg]
[Image: 0016190002.jpg]
[Image: 0016190003.jpg]
[Image: 0016190004.jpg]
[Image: 0016190005.jpg]
[Image: 0016190006.jpg]
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
Mẫu phiếu lý lịch tự thuật
Nguồn: http://itpc.danang.gov.vn/wp-content/upl...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com