Số lượng cần tuyển: 23 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 19/07/2019
[Image: 0016170001.jpg]
[Image: 0016170002.jpg]
[Image: 0016170003.jpg]
[Image: 0016170004.jpg]
[Image: 0016170005.jpg]
[Image: 0016170006.jpg]
[Image: 0016170007.jpg]
[Image: 0016170008.jpg]
[Image: 0016170009.jpg]
[Image: 0016170010.jpg]
[Image: 0016170011.jpg]
Sơ yếu lý lịch
Mẫu thông tin
Phiếu đăng ký
Nguồn: http://snnptnt.thanhhoa.gov.vn/userfiles...%20(1).pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com