Số lượng cần tuyển: 39 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/08/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 56 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
[Image: 0016160001.jpg]
[Image: 0016160002.jpg]
[Image: 0016160003.jpg]
Kế hoạch tuyển dụng
Nguồn: http://www.phuyen.edu.vn/vanban/vb_phapq...2_7290.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com