Số lượng cần tuyển: 30 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/08/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 16 đường Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
[Image: 0016150001.jpg]
[Image: 0016150002.jpg]
[Image: 0016150003.jpg]
[Image: 0016150004.jpg]
[Image: 0016150005.jpg]
[Image: 0016150006.jpg]
[Image: 0016150007.jpg]
[Image: 0016150008.jpg]
[Image: 0016150009.jpg]
[Image: 0016150010.jpg]
[Image: 0016150011.jpg]
Kế hoạch tuyển dụng
Nhu cầu tuyển dụng 1
Nhu cầu tuyển dụng 2
Mẫu phiếu đăng ký
Nguồn: http://thdt.vn/wp-content/uploads/2019/0...enDung.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com