[Image: 34984294_448157545628251_586230044971709...e=5BAA6542]
[Image: 34984758_448157535628252_154867659746731...e=5BBF716C]
Tải đơn xét tuyển theo mẫu tại đây
Nguồn: https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn