Số lượng cần tuyển: 760 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 12/07/2019
[Image: 0015750001.jpg]
[Image: 0015750002.jpg]
[Image: 0015750003.jpg]
[Image: 0015750004.jpg]
[Image: 0015750005.jpg]
[Image: 0015750006.jpg]
[Image: 0015750007.jpg]
[Image: 0015750008.jpg]
[Image: 0015750009.jpg]
[Image: 0015750010.jpg]
[Image: 0015750011.jpg]
[Image: 0015750012.jpg]
[Image: 0015750013.jpg]
[Image: 0015750014.jpg]
[Image: 0015750015.jpg]
[Image: 0015750016.jpg]
[Image: 0015750017.jpg]
[Image: 0015750018.jpg]
Tải mẫu đơn tại đây
Nguồn: https://snv.bacgiang.gov.vn/documents/21...ned-vp.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com