Số lượng cần tuyển: 80 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/07/2019
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Cẩm Thủy
Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
[Image: 0015270001.jpg]
[Image: 0015270002.jpg]
[Image: 0015270003.jpg]
[Image: 0015270004.jpg]
[Image: 0015270005.jpg]
[Image: 0015270006.jpg]
[Image: 0015270007.jpg]
[Image: 0015270008.jpg]
[Image: 0015270009.jpg]
[Image: 0015270010.jpg]
[Image: 0015270011.jpg]
[Image: 0015270012.jpg]
[Image: 0015270013.jpg]
[Image: 0015270014.jpg]
[Image: 0015270015.jpg]

Nguồn: https://camthuy.thanhhoa.gov.vn/portal/V...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com