Số lượng cần tuyển: 64 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 
Thời hạn nhận hồ sơ: 16/07/2019
Địa điểm: Tại các cơ quan có nhu cầu tuyển dụng
[Image: 0015260001.jpg]
[Image: 0015260002.jpg]
[Image: 0015260003.jpg]
[Image: 0015260004.jpg]
[Image: 0015260005.jpg]
[Image: 0015260006.jpg]
[Image: 0015260007.jpg]
[Image: 0015260008.jpg]
Nguồn: http://www.langson.gov.vn/sites/langson....06/332.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com