Số lượng cần tuyển: 27 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 11/07/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Bảo
Địa chỉ: Đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
[Image: 0015240001.jpg]
[Image: 0015240002.jpg]
[Image: 0015240003.jpg]
[Image: 0015240004.jpg]
[Image: 0015240005.jpg]
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders...20dung.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com