Số lượng cần tuyển: 21 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 21/06/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, Đồng Nai
[Image: 0015210001.jpg]
[Image: 0015210002.jpg]
[Image: 0015210003.jpg]
[Image: 0015210004.jpg]
[Image: 0015210005.jpg]
Nguồn: http://snv.dongnai.gov.vn/SiteAssets/Lis...rm/419.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com