Số lượng cần tuyển: 220 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 18/07/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Ea Súp
Địa chỉ: Số 88 đường Lạc Long Quân, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
[Image: 0015180001.jpg]
[Image: 0015180002.jpg]
[Image: 0015180003.jpg]
[Image: 0015180004.jpg]
[Image: 0015180005.jpg][Image: 0015180006.jpg]
[Image: 0015180007.jpg]
[Image: 0015180008.jpg]
[Image: 0015180009.jpg]
[Image: 0015180010.jpg]
[Image: 0015180011.jpg]
[Image: 0015180012.jpg]
[Image: 0015180013.jpg]
[Image: 0015180014.jpg]
[Image: 0015180015.jpg]
[Image: 0015180016.jpg]
[Image: 0015180017.jpg]
[Image: 0015180018.jpg]
[Image: 0015180019.jpg]
[Image: 0015180020.jpg]
[Image: 0015180021.jpg]
Nguồn: http://easup.daklak.gov.vn/documents/101...202019.PDF
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com