Số lượng cần tuyển: 196 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Địa chỉ: Số 07 đường Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0015150001.jpg]
[Image: 0015150002.jpg]
[Image: 0015150003.jpg]
[Image: 0015150004.jpg]
[Image: 0015150005.jpg]
[Image: 0015150006.jpg]
[Image: 0015150007.jpg]
[Image: 0015150008.jpg]
[Image: 0015150009.jpg]
[Image: 0015150010.jpg]
[Image: 0015150011.jpg]
[Image: 0015150012.jpg]
[Image: 0015150013.jpg]
[Image: 0015150014.jpg]
[Image: 0015150015.jpg]
[Image: 0015150016.jpg]
[Image: 0015150017.jpg]
[Image: 0015150018.jpg]
[Image: 0015150019.jpg]
[Image: 0015150020.jpg]
[Image: 0015150021.jpg]
[Image: 0015150022.jpg]
[Image: 0015150023.jpg]
[Image: 0015150024.jpg]
[Image: 0015150025.jpg]
[Image: 0015150026.jpg]
[Image: 0015150027.jpg]
[Image: 0015150028.jpg]
[Image: 0015150029.jpg]
[Image: 0015150030.jpg]
[Image: 0015150031.jpg]
[Image: 0015150032.jpg]
[Image: 0015150033.jpg]
[Image: 0015150034.jpg]
[Image: 0015150035.jpg]
[Image: 0015150036.jpg]
[Image: 0015150037.jpg]
Nguồn: https://quan7.hochiminhcity.gov.vn/documents/10179/32601/1559705380494THONG%20BAO%202237%20TUYEN%20DUNG%20VIEN%20CHUC%202019%20-2020.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com