Số lượng cần tuyển: 36 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/06/2019
[Image: 0015130001.jpg]
[Image: 0015130002.jpg]
[Image: 0015130003.jpg]
[Image: 0015130004.jpg]
[Image: 0015130005.jpg]
[Image: 0015130006.jpg]
[Image: 0015130007.jpg]
[Image: 0015130008.jpg]
[Image: 0015130009.jpg]
[Image: 0015130010.jpg]
Nguồn: http://vanban.quangngai.edu.vn/wp-conten...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com