Số lượng cần tuyển: 79 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 03/07/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
Địa chỉ: Số 322 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem chi tiết tại đây
Nguồn: http://pgdquan3.hcm.edu.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com