Số lượng cần tuyển: 97 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận
Địa chỉ: 15 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0015080001.jpg]
[Image: 0015080002.jpg]
[Image: 0015080003.jpg]
[Image: 0015080004.jpg]
[Image: 0015080005.jpg]
[Image: 0015080006.jpg]
[Image: 0015080007.jpg]
[Image: 0015080008.jpg]
Mẫu lý lịch tự thuật
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://pgdphunhuan.hcm.edu.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com