Số lượng cần tuyển: 94 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2019
Địa điểm: Người dự tuyển có nhu cầu đăng ký tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị nào thì nộp hồ sơ dự tuyển tại cơ quan, đơn vị đó qua Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND các huyện, thành phố.
[Image: 0015070001.jpg]
[Image: 0015070002.jpg]
[Image: 0015070003.jpg]
[Image: 0015070004.jpg]
[Image: 0015070005.jpg]
[Image: 0015070006.jpg]
[Image: 0015070007.jpg]
[Image: 0015070008.jpg]
[Image: 0015070009.jpg]
[Image: 0015070010.jpg]
[Image: 0015070011.jpg]
[Image: 0015070012.jpg]
Nguồn: http://hagiang.gov.vn/PublishingImages/N...g62019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com