Số lượng cần tuyển: 75 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/07/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo
Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[Image: 0015060001.jpg]
[Image: 0015060002.jpg]
[Image: 0015060003.jpg]
Nguồn: http://tuangiao.gov.vn/laws/detail/thong...oad=1&id=0
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com