Số lượng cần tuyển: 07 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 10/07/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo
Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
[Image: 0015050001.jpg][Image: 0015050002.jpg]
[Image: 0015050003.jpg]
[Image: 0015050004.jpg]
Nguồn: http://tuangiao.gov.vn/laws/detail/thong...oad=1&id=0
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com