Số lượng cần tuyển: 03 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/07/2019
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0015030001.jpg]
[Image: 0015030002.jpg]
[Image: 0015030003.jpg]
[Image: 0015030004.jpg]
Nguồn: https://www.hoinhap.org.vn/images/File_d...m_2019.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com