Số lượng cần tuyển: 61 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 10/06/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức-Cán bộ, Trường Đại học Cần Thơ (Lầu 2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ) 
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
[Image: 0014770001.jpg]
[Image: 0014770002.jpg]
[Image: 0014770003.jpg]
[Image: 0014770004.jpg]
[Image: 0014770005.jpg]
[Image: 0014770006.jpg]
[Image: 0014770007.jpg]
Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: https://www.ctu.edu.vn/images/upload/not...154350.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com