Số lượng cần tuyển: 77 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 06/06/2019
Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận
Địa chỉ: Số 26A, đường Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
[Image: 0014760001.jpg]
[Image: 0014760002.jpg]
[Image: 0014760003.jpg]
[Image: 0014760004.jpg]
[Image: 0014760005.jpg]
[Image: 0014760006.jpg]
[Image: 0014760007.jpg]
[Image: 0014760008.jpg]
[Image: 0014760009.jpg]
[Image: 0014760010.jpg]
[Image: 0014760011.jpg]
[Image: 0014760012.jpg]
[Image: 0014760013.jpg]
[Image: 0014760014.jpg]
[Image: 0014760015.jpg]
[Image: 0014760016.jpg]
[Image: 0014760017.jpg]
[Image: 0014760018.jpg]
[Image: 0014760019.jpg]
[Image: 0014760020.jpg]
[Image: 0014760021.jpg]
[Image: 0014760022.jpg]
[Image: 0014760023.jpg]
[Image: 0014760024.jpg]
[Image: 0014760025.jpg]
[Image: 0014760026.jpg]
[Image: 0014760027.jpg]
[Image: 0014760028.jpg]
[Image: 0014760029.jpg]
[Image: 0014760030.jpg]
[Image: 0014760031.jpg]
[Image: 0014760032.jpg]
[Image: 0014760033.jpg]
[Image: 0014760034.jpg]
[Image: 0014760035.jpg]
[Image: 0014760036.jpg]
[Image: 0014760037.jpg]
Nguồn: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/s...signed.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com