Số lượng cần tuyển: 90 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 
Thời hạn nhận hồ sơ: 05/06/2019
Địa điểm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo Tầng 1, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
[Image: 0014750001.jpg]
[Image: 0014750002.jpg]
[Image: 0014750003.jpg]
[Image: 0014750004.jpg]
[Image: 0014750005.jpg]
[Image: 0014750006.jpg]
[Image: 0014750007.jpg]
[Image: 0014750008.jpg]
[Image: 0014750009.jpg]
[Image: 0014750010.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tải về TẠI ĐÂY
Nguồn: http://danang.edu.vn/documents/11834/0/T...9-2020.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com