Số lượng cần tuyển: 16 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/05/2019
Địa điểm: Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy
Địa chỉ: Đường Lộ Dây Thép, khu phố Mỹ An, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
[Image: 0014740001.jpg]
[Image: 0014740002.jpg]
[Image: 0014740003.jpg]
[Image: 0014740004.jpg]
[Image: 0014740005.jpg]
[Image: 0014740006.jpg]
[Image: 0014740007.jpg]
[Image: 0014740008.jpg]
Nguồn: http://ttythuyencailay.com.vn/documents/...nh+kem.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com