Số lượng cần tuyển: 03 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 02/06/2019
Địa điểm: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
[Image: 0014730001.jpg]
[Image: 0014730002.jpg]
[Image: 0014730003.jpg]
[Image: 0014730004.jpg]
[Image: 0014730005.jpg]
[Image: 0014730006.jpg]
[Image: 0014730007.jpg]
[Image: 0014730008.jpg]
[Image: 0014730009.jpg]
Nguồn: http://soxd.thainguyen.gov.vn/wps/wcm/co...OD=AJPERES
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com