Số lượng cần tuyển: 02 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển 
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/05/2019
Địa điểm: Văn phòng Thanh tra tỉnh Thái Nguyên
Địa chỉ: Số 19B đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
[Image: 0014720001.jpg]
[Image: 0014720002.jpg]
[Image: 0014720003.jpg]
[Image: 0014720004.jpg]
Nguồn: http://thanhtra.thainguyen.gov.vn/docume...g+chuc.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com