Số lượng cần tuyển: 50 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 13/05/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
Địa chỉ: Đường trung tâm huyện, Km41, Thị trấn KrôngKlang, Đakrông, Quảng Trị
[Image: 0014710001.jpg]
[Image: 0014710002.jpg]
Nguồn: http://dakrong.quangtri.gov.vn/uploads/l...-dkr_1.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com