Số lượng cần tuyển: 29 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 27/05/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0014690001.jpg]
[Image: 0014690002.jpg]
[Image: 0014690003.jpg]
[Image: 0014690004.jpg]
[Image: 0014690005.jpg]
Phiếu đăng ký dự tuyển
Nguồn: http://buh.edu.vn/DATA/2019/05/334_19_tb...17_544.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com