Số lượng cần tuyển: 33 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 23/05/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Đồng Hới
Địa chỉ: Số 09 đường Lâm Úy, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
[Image: 0014680001.jpg]
[Image: 001468v20001.jpg]
[Image: 001468v20002.jpg]
[Image: 001468v20003.jpg]
[Image: 001468v20004.jpg]
[Image: 001468v20005.jpg]
[Image: 001468v20006.jpg]
Nguồn: https://donghoi.quangbinh.gov.vn/3cms/up...B-UBND.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com