Số lượng cần tuyển: 28 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/05/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 223 đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Tĩnh
[Image: 0014660001.jpg]
[Image: 0014660002.jpg]
Nguồn: http://soyte.hatinh.gov.vn/soyte/plugin_...V_PHCN.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com