Số lượng cần tuyển: 10 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 21/05/2019
Địa điểm: Phòng Hành chính Tổng hợp - Trung tâm Thông tin Triển lãm Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
[Image: 0014640001.jpg]
[Image: 0014640002.jpg]
[Image: 0014640003.jpg]
[Image: 0014640004.jpg]
[Image: 0014640005.jpg]
- MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
- PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Nguồn: http://hiec.org.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com