Số lượng cần tuyển: 38 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 31/05/2019
Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thiệu Hóa
Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
[Image: 0014630001.jpg]
[Image: 0014630002.jpg]
Nguồn: http://thieuhoa.gov.vn/file/download/635691746.html
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com