Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai tuyển dụng đợt 1 năm 2019 như sau:

- Vị trí tuyển dụng:

+ Bác sĩ đa khoa và chuyên khoa: 18 người.

+ Cử nhân chuyên ngành xét nghiệm: 01 người.

+ Cử nhân điều dưỡng: 05 người.

+ Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành hình ảnh Y học: 02 người.

+ Cử nhân Luật: 01 người.

+ Cử nhân chuyên ngành quản trị mạng: 01 người.

+ Cử nhân Điều dưỡng : 07 người.

+ Cử nhân Điều dưỡng có chứng chỉ kỹ thuật VLTL-PHCN: 01 người.

+ Cao đẳng Hộ sinh: 02 người.

+ Hộ lý: 04 người.

- Ưu tiên trường Đào tạo: Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Huế, Trường Đại học Y Tây Nguyên, Trường Đại học Y Cần Thơ.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 29/05/2019, tại phòng Tổ chức Cán bộ – Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành.

- Điện thoại liên lạc: 02513.525875.

Nguồn: Báo Đồng Nai
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com