Số lượng cần tuyển: 15 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 26/05/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Địa chỉ: Số 02 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: https://www.nguyentruongto.edu.vn/vn/ind...c-nam-2019
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com