Số lượng cần tuyển: 369 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 23/05/2019
Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: Số 01 đường Bà Triệu, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
[Image: 0014590001.jpg]
[Image: 0014590002.jpg]
[Image: 0014590003.jpg]
[Image: 0014590004.jpg]
[Image: 001459v20001.jpg]
[Image: 001459v20002.jpg]
[Image: 001459v20003.jpg]
[Image: 001459v20004.jpg]
[Image: 001459v20005.jpg]
[Image: 001459v20006.jpg]
[Image: 001459v20007.jpg]
[Image: 001459v20008.jpg]
[Image: 001459v20009.jpg]
[Image: 001459v20010.jpg]
[Image: 001459v20011.jpg]
[Image: 001459v20012.jpg]
[Image: 001459v20013.jpg]
[Image: 001459v20014.jpg]
[Image: 001459v30009.jpg]
[Image: 001459v30010.jpg]
[Image: 001459v30011.jpg]
Nguồn: http://sogddt.camau.gov.vn
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com