Số lượng cần tuyển: 67 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 08/06/2018
Địa điểm: Trụ sở cơ quan có nhu cầu tuyển dụng

Tải về: http://www.quangninh.gov.vn/bannganh/ban...signed.pdf
Dự phòng 1: https://drive.google.com/open?id=1iWmeTP...J83__hbbru
Dự phòng 2: https://www.facebook.com/download/previe...7700153620