Số lượng cần tuyển: 49 người
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 11/01/2019
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn
Địa chỉ: Tầng 3, trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: https://chodon.backan.gov.vn/DocumentLib...3/1686.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com