1. Công ty CP Hương Giang
 * Địa chỉ: Số nhà 34 - Nguyễn Văn Mẫn - P. Trần phú, TP Bắc Giang
 * Lĩnh vực hoạt động: Cơ khí
 * Vị trí tuyển dụng: Công nhân cơ khí
 * Giới tính: Nam
 * Số Lượng: 15
 * Trình độ: lao động phổ thông
 * Yêu cầu: Tuổi dưới 35
 * Mức lương: 7 triệu đến 10 triệu

2. Công ty CP Cơ khí xây dựng số 02 Hà Bắc
 * Địa chỉ: Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang
 * Lĩnh vực hoạt động: Chế tạo các sản phẩm cơ khí
 * Vị trí tuyển dụng: Công nhân Hàn điện
 * Giới tính: nam
 * Số Lượng: 30
 * Trình độ: Sơ cấp nghề
 * Yêu cầu: Tuổi từ 30 - 40
 * Mức lương: 6 đến 9 triệu

3. Công ty TNHH Điện tử TND
 * Địa chỉ: Cầu Trại, Việt Ngọc, Tân Yên
 * Lĩnh vực hoạt động: Điện tử
 * Vị trí tuyển dụng: Công nhân
 * Giới tính: nam, nữ
 * Số Lượng: 500
 * Trình độ: LĐPT
 * Yêu cầu: Tuổi từ 18- 40 tuổi
 * Mức lương: 5 - 8 triệu (Chưa kể làm thêm giờ)

4. Công ty SI FLEX Việt Nam
 * Địa chỉ: Lô A, Khu CN Quang Châu, Việt Yên
 * Lĩnh vực hoạt động: Điện tử
 * Vị trí tuyển dụng: công nhân SX
 * Giới tính: Nữ
 * Số Lượng: 2.000
 * Trình độ: LĐPT
 * Yêu cầu: Tuổi từ 18 - 35
 * Mức lương: Từ 6 đến 9 triệu

5. Công ty Cp TM Rùa Vàng
 * Địa chỉ: Số 01 đường Hùng Vương, TP Bắc Giang
 * Lĩnh vực hoạt động: KD nhà hàng
 * Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phục vụ
 * Giới tính: Nữ
 * Số Lượng: 10
 * Trình độ: LĐPT
 * Yêu cầu: Tuổi 18-35
 * Mức lương: 5 triệu

6. Công ty TNHH TOYOTA Bắc Giang
 * Địa chỉ: Xã Dĩnh trì, TPBG
 * Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên sơn, hàn
 * Giới tính: Nam
 * Số Lượng: 35
 * Trình độ: Sơ cấp
 * Yêu cầu: Tuổi dưới 35
 * Mức lương: thỏa thuận

7. Công ty CP PT Daehan Global Yên Dũng
 * Địa chỉ: Xã Yên Lư, Yên Dũng
 * Lĩnh vực hoạt động: May CN
 * Vị trí tuyển dụng: Công nhân May
 * Giới tính: nam, nữ
 * Số Lượng: 300
 * Trình độ: LĐPT
 * Yêu cầu:Ưu tiên có kinh nghiệm
 * Mức lương: 4 đến 6 triệu

Nguồn: https://tuoitre.bacgiang.gov.vn/content/...1ng-112018
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com