Số lượng cần tuyển: 01 người
Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 20/06/2018
Địa điểm: Phòng Tổ chức - Chính trị, Trường Đại học Tân Trào, Km 6, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
[Image: scan0001(9).jpg]
[Image: scan0002(6).jpg]
Nguồn: http://daihoctantrao.edu.vn/thong-bao/th...c-618.html