Số lượng cần tuyển: 25 chỉ tiêu
Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển / Xét tuyển
Thời hạn nhận hồ sơ: 24/11/2018
Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Nguồn: https://chodon.backan.gov.vn/DocumentLib...202018.pdf
Liên hệ quảng cáo: tdvn.com@gmail.com